PENTADBIRAN

Peringatan : Kerjasama tuan/puan amat diperlukan untuk tidak mengubah format borang pendaftaran seperti di bawah.

A

1. Borang Kelulusan Cuti Sakit (pdf.)

2. Memo Tempahan Jamuan (pdf.)

3. Borang Kenyataan Terimaan Aset (pdf.) (doc.)

4. Borang Permohonan Kursus (pdf.)

5. Tuntutan Panjar Wang Runcit (Pembelian Barangan/ Peralatan/ Perkhidmatan dan Pelbagai (pdf.)

6. Tuntutan Panjar Wang Runcit (Perjalanan Menggunakan Kenderaan Jabatan/ Universiti (pdf.)

7. Borang Pengesahan Penerimaan Kunci (pdf.)

8. Borang Penghantaran Surat (pdf.)

B

1. Borang Kelulusan Melaksanakan Perolehan (pdf.)

2. Borang Kelulusan Kerja Segera (pdf.)

3. Borang Kelulusan Kerja Requisition (pdf.)

4. Borang Permohonan Nama Kontraktor untuk Pelaksanaan Kerja (pdf.)

5. Borang Permohonan Nombor Rujukan (pdf.)

6. Memo Tapak (pdf.)

7. Laporan Harian Tapak (pdf.)

8. Borang Penilaian Kerja (pdf.)

9. Borang Pemantauan Berkala (pdf.)