OBJEKTIF KUALITI

  1. Memastikan projek-projek yang dilaksanakan dalam tahun semasa siap mengikut harga kontrak dengan Arahan Perubahan Kerja tidak melebihi 15% bagi sebutharga dan 5% bagi tender.
  2. Memastikan lawatan ‘Pemeriksaan Awalan’ dibuat dalam tempoh 3 hari bekerja selepas menerima aduan kerosakan secara online mencapai 90%.
  3. Melaksanakan penyelenggaraan secara berkala mengikut pusingan berdasarkan jadual penyelenggaraan yang telah ditetapkan ke tahap 100%.