BAHAGIAN PENGURUSAN PROJEK

  1. Menguruskan perancangan dan pemerhatian pelaksanaan projek RMK9, RMK10, BMLT dan One Off.
  2. Menguruskan projek untuk menaik taraf dan mengubahsuai bangunan.