BAHAGIAN KONTRAK DAN UKUR BAHAN

Menguruskan perolehan Kontrak, Tender dan Kerja Segera.