PENTADBIRAN, KEWANGAN DAN HARTA BENDA

  1. Menjalankan tugas pentadbiran.

  2. Menguruskan hal ehwal kewangan termasuk jualan sebutharga, pengurusan panjar wang runcit, tuntutan dan lain-lain.
  3. Pengurusan dan pembangunan sumber manusia kakitangan JPPHB.
  4. Menguruskan aset/inventori JPPHB dan UPSI.