1. Menguruskan perancangan dan pemantauan pelaksanaan RMK10 dan RMK11 serta projek dalaman.
  2. Menguruskan projek-projek untuk menaiktaraf dan mengubahsuai bangunan.