1. Menguruskan penyelenggaraan bangunan, kemudahan dan persekitaran bagi Kampus Sultan Abdul Jalil Shah dan Kampus Sultan Azlan Shah.
  2. Menguruskan kerja-kerja pembaikan kemudahan/fasiliti.
  3. Mengurus dan mengatur persiapan bagi acara-acara rasmi UPSI.
  4. Menyediakan peralatan dan kemudahan.
  5. Kawalan atas pergerakan dan senarai aset.
  6. Menguruskan penyewaan bangunan/tempat.
  7. Menguruskan Stor Pusat.