1. Membuat rekabentuk landskap dan perlaksanaan projek.
  2. Menguruskan perkhidmatan hiasan majlis/acara Universiti.
  3. Menguruskan bahan tanaman, peralatan kerja & bekalan tapak semaian.
  4. Menguruskan penyelenggaraan landskap kawasan.
  5. Menyelenggara pokok pasuan dalam dan luar bangunan.
  6. Menyelenggara tapak semaian.
  7. Menyelenggara padang utama.