1. Menyediakan Rekabentuk Landskap dan perlaksanaan Projek Landskap bagi PTj dan Universiti

2. Menguruskan Penyelenggaraan Landskap dan Pembersihan Kawasan Luar Bangunan di KSAS & KSAJS

3. Menguruskan Perkhidmatan Hiasan bagi Majlis/Acara Universiti

4. Menguruskan Tapak Semaian KSAJS & KSAS

-Bahan Tanaman

-Peralatan Kerja

-Bekalan Tapak Semaian

5. Melaksanakan Aduan Landskap KSAJS & KSAS

6. Mengurus dan menyelenggara Pokok Pasuan dalam & Luar Bangunan KSAS & KSAJS