1. Menguruskan perolehan Kontrak, Tender, Sebutharga dan Kerja-Kerja Segera.