Visi

Menjadi peneraju utama di dalam bidang pembangunan fizikal dan pengurusan aset bagi menyokong Visi Universiti.

Misi

Melaksana dan merealisasikan pembangunan Universiti berlandaskan konsep dan prinsip Pengurusan Aset Menyeluruh (Total Asset Management) dan MS ISO 9001:2015 UPSI, menerusi kepakaran serta pengalaman berasaskan nilai-nilai murni dan etika profesional.

Dasar Kualiti

JPPHB beriltizam merancang, melaksana dan menyediakan pembangunan fizikal Universiti keseluruhannya secara berterusan berteraskan kualiti termasuk kemudahan prasarana untuk pengajaran dan pembelajaran sejajar dengan kehendak dan hala tuju Universiti.