1. Bagaimanakah cara untuk saya menyewa ruang pameran, dewan dan peralatan di UPSI?

Permohonan boleh dibuat dengan menulis surat kepada:

PENGARAH
Jabatan Pengurusan Pembangunan dan Harta Benda
Universiti Pendidikan Sultan Idris
35900 Tanjong Malim
Perak Darul Ridzuan
Tel : +605 450 5982
Faks : +605 458 2778

2. Apakah prosedur pembelian naskah sebutharga?

Sila rujuk Prosedur Penyertaan dalam Sebutharga.

3. Bagaimanakah cara untuk saya mengetahui tentang sebutharga terkini?

Anda boleh melayari laman web http://jpphb.upsi.edu.my atau kunjungi kami di lokasi berikut:

Pejabat Bahagian Pentadbiran, Kewangan dan Harta Benda
Aras 7, Bangunan E-Learning

4. Bagaimanakah cara untuk saya membuat permohonan menggantung banner/bunting di UPSI?

Permohonan boleh dibuat dengan menulis surat kepada:

PENGARAH
Jabatan Pengurusan Pembangunan dan Harta Benda
Universiti Pendidikan Sultan Idris
35900 Tanjong Malim
Perak Darul Ridzuan
Tel : +605 450 5982
Faks : +605 458 2778