1. Memastikan projek-projek yang dilaksanakan dalam tahun semasa siap mengikut harga kontrak dengan Arahan Perubahan Kerja tidak melebihi 15% bagi sebutharga dan 5% bagi tender.

  2. Menyediakan perkhidmatan dalam menyelenggara dan membaikpulih kerosakan infrastruktur ke atas bangunan dan kelengkapan ke tahap 90% berdasarkan tempoh yang ditetapkan.

  3. Melaksanakan penyelenggaraan secara berkala mengikut pusingan berdasarkan jadual penyelenggaraan yang telah ditetapkan ke tahap 100%.