1. Memastikan projek-projek yang dilaksanakan dalam tahun semasa siap mengikut harga kontrak dengan Arahan Perubahan Kerja tidak melebihi 15% bagi sebutharga dan 5% bagi tender.
  2. Menyediakan perkhidmatan dalam menyelenggara dan membaikpulih kerosakan infrastruktur ke atas bangunan dan kelengkapan ke tahap 90% berdasarkan tempoh yang ditetapkan.
  3. Melaksanakan penyelenggaraan secara berkala mengikut pusingan berdasarkan jadual penyelenggaraan yang telah ditetapkan ke tahap 100%.
  4. Melaksanakan pengeluaran keputusan permohonan dalam tempoh 3 hari bekerja selepas penerimaan borang tempahan yang lengkap di Bahagian Pengurusan Fasiliti JPPHB.
  5. Memastikan 100% kakitangan Jabatan memenuhi keperluan latihan tahunan.
  6. Memenuhi kepuasan pelanggan ke tahap 80%.