Peringatan: Kerjasama dipohon dari pihak Y. Bhg Dato'/Datuk/Profesor/Tuan/Puan agar tidak mengubah format borang di bawah memandangkan ianya telah didaftarkan di bawah MS ISO 9001:2008.

1. Garis Panduan Laporan Kemajuan Projek (pdf.)
2. Garis Panduan Kertas Cadangan Permohonan Projek (pdf.)
3. Garis Panduan Membuat Aduan Kerosakan (pdf.)
4. Garis Panduan Permohonan Tempahan (pdf.)
5. Garis Panduan Pengurusan Kutipan Terimaan Hasil (pdf.)
6. Prosedur Keselamatan Elektrik (pdf.)
7. Garis Panduan Elektrik - Kepentingan Pengetahuan Elektrik (pdf.)
8. Garis Panduan Ringkasan Kelayakan Talian Telefon UPSI (pdf.)
9. Polisi Penyediaan Pokok Hiasan Dalam Bangunan di UPSI (pdf.)
10. Garis Panduan Penyediaan Pokok Hiasan (pdf.)
11. Standard Operation Procedure (SOP) Pelaksanaan Tugas Tunggu Sedia di UPSI (pdf.)