l upsi

JAWATANKUASA PENJIMATAN UTILITI
UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

PENGERUSI

Prof. Dato' Dr. Noraini binti Idris
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)

AHLI JAWATANKUASA

Puan Hajah Khadijah binti Hamdan
Bendahari, Jabatan Bendahari

Tuan Hj. Ir Damanhuri bin Othman ~ Setiausaha
Pengarah JPPHB

Tuan Hj. Mohd Nazri bin Md Saad
Ketua Pegawai Maklumat, Pusat ICT

Dr. Rosnidar binti Mansor
Timbalan Dekan (Penyelidikan dan Inovasi) FPPM

Ir Aishah binti Ab Rahman
Timbalan Dekan (Akademik dan Pembangunan Pelajar) FPE

Dr. Jamal @ Nordin bin Yunus
Timbalan Dekan (Penyelidikan dan Inovasi) FPE

En. Zulkefly bin Mohd Yusof
Timbalan Pengarah JPPHB

En. Mohd Husyaini bin Hashim
Timbalan Pendaftar JPPHB

Dr. Norkhalid bin Salimin
Pensyarah Kanan, Fakulti Sains Sukan Kejurulatihan (FSSKj)

Dr. Suriani binti Abu Bakar
Pensyarah Jabatan Fizik, Fakulti Sains dan Matematik (FSMt)

Puan Nailah binti Mustaffa
Ketua Bahagian Keselamatan

En. Jamal Abdul Nasir bin Baharuddin
Jurutera Awam Kanan, JPPHB

En. Mohd Fuad bin Eshak
Arkitek, JPPHB

En. Shaharuddin bin Md Lias ~ Pencatat
Jurutera Elektrik Kanan, JPPHB

update version 30-4-2013