l upsi

JAWATANKUASA PENGURUSAN TENAGA PERINGKAT PTj
UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS

AHLI JAWATANKUASA

 • Jawatakuasa Pengurusan Tenaga Peringkat Fakulti Bahasa dan Komunikasi
 • Jawatakuasa Pengurusan Tenaga Peringkat Fakulti Muzik dan Seni Persembahan
 • Jawatakuasa Pengurusan Tenaga Peringkat Fakulti Pendidikan dan Pembangunan Manusia
 • Jawatakuasa Pengurusan Tenaga Peringkat Fakulti Sains dan Matematik
 • Jawatakuasa Pengurusan Tenaga Peringkat Fakulti Seni, Komputeran dan Industri Kreatif
 • Jawatakuasa Pengurusan Tenaga Peringkat Fakulti Pengurusan dan Ekonomi
 • Jawatakuasa Pengurusan Tenaga Peringkat Fakulti Sains Sukan dan Kejurulatihan
 • Jawatakuasa Pengurusan Tenaga Peringkat Fakulti Sains Kemanusiaan
 • Jawatakuasa Pengurusan Tenaga Peringkat Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vokasional
 • Jawatakuasa Pengurusan Tenaga Peringkat Institut Pengajian Siswazah
 • Jawatakuasa Pengurusan Tenaga Peringkat Institut Peradaban Melayu
 • Jawatakuasa Pengurusan Tenaga Peringkat Pusat Kesihatan
 • Jawatakuasa Pengurusan Tenaga Peringkat Pusat Islam
 • Jawatakuasa Pengurusan Tenaga Peringkat Pusat Ko-Kurikulum
 • Jawatakuasa Pengurusan Tenaga Peringkat Pusat Sukan
 • Jawatakuasa Pengurusan Tenaga Peringkat Pusat Teknologi Maklumat dan Komunikasi
 • Jawatakuasa Pengurusan Tenaga Peringkat Perpustakaan Tuanku Bainun
 • Jawatakuasa Pengurusan Tenaga Peringkat Bahagian Komunikasi Korporat
 • Jawatakuasa Pengurusan Tenaga Peringkat Jabatan Pengurusan Pembangunan dan Harta Benda
 • Jawatakuasa Pengurusan Tenaga Peringkat Muzium Pendidikan Nasional
 • Jawatakuasa Pengurusan Tenaga Peringkat Bahagian Hal Ehwal Antarabangsa
 • Jawatakuasa Pengurusan Tenaga Peringkat Pejabat Pendaftar
 • Jawatakuasa Pengurusan Tenaga Peringkat Jabatan Hal Ehwal Pelajar
 • Jawatakuasa Pengurusan Tenaga Peringkat Pusat Penyelidikan Perkembangan Kanak-Kanak Negara

update version 10-4-2015