Alamat:
Pengarah
Jabatan Pengurusan Pembangunan Harta Benda
Universiti Pendidikan Sultan Idris
35900 Tanjong Malim
Perak Darul Ridzuan

Telefon:
+605 450 6111/5985/5990/5981/6110/6139
Faks:
+605 458 2778
Send an Email
(pilihan)